Friday, August 26, 2011

sochta hu ki tumhe kya du...

sochta hu ki tumhe kya du...
ke khitaab hi kya du....
ke phool ka to mujhe pata nahi....
par gulab ko gulab hi kya du......

No comments:

Post a Comment